OSP Białe Piątkowo Ochotnicza Straż Pożarna Białe Piątkowo


28 maja 1967 roku na zebraniu wiejskim zwołanym przez obecnego wtedy sołtysa wsi Białe Piątkowo pana Antoniego Melewskiego w klasie budynku szkolnego zapadała ważna decyzja zorganizowania na terenie naszej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej.

W dniu 04.06.1967 roku odbyło się pierwsze walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej. W szeregach nowo powstałej jednostki zgłosiło się 32 członków, a byli nimi:
Antoni Małecki, Kazimierz Dopierała, Alojzy Matuszewski, Kazimierz Matuszewski, Józef Rybarczyk, Stefan Dopierała, Bronisław Melewski, Bolesław Andrzejewski, Zbigniew Łyskawa, Zenon Łyskawa, Tadeusz Kowalski, Edward Tabaczka, Henryk Biskup, Hiernoim Pluta, Marian Mielcarek, Józef Kaczmarek, Andrzej Napierała, Jan Małecki, Mieczysław Kaczmarek, Eugeniusz Winczewski, Marian Piechocki, Leon Napierała, Jerzy Piotrowicz, Tadeusz Skibiiński, Andrzej Kaczmarek, Andrzej Tomczak, Franciszek Tomczak, Jan Toboła, Bolesław Staszewski, Leon Małecki, Jan Kierecki, Teofil Walczak.

 

Podczas pierwszego walnego zebrania dokonano wyboru Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej.
Prezes – Stefan Dopierała
Sekretarz – Zbigniew Łyskawa
Skarbnik – Bolesław Staszewski
Gospodarz – Zenon Łyskawa
Naczelnik – Bolesław Andrzejewski
I członek Zarządu – Edward Tabaczka
II członek Zarządu – Alojzy Matuszewski
III członek Zarządu – Wojciech Dopierała

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:
przewodniczący – Tadeusz Skibiński
członek komisji – Marian Mielcarek
członek komisji – Ignacy Tomczak

 

W roku 1970 udało się postawić pierwszą prowizoryczną remizę strażacką. Drewniana szopka o wymiarach 2,70 m długości i 3,30 m wysokości, pokryta papą spełniała od tego momentu rolę remizy strażackiej. Przechowywano w niej między innymi węże, toporki, kaski i inny sprzęt jakim wówczas dysponowała jednostka.
W roku 1975, a dokładnie 9 lutego odbyło się walne zebranie członków OSP, podczas którego wybrano nowy Zarząd. Po przeprowadzeniu głosowania, do nowego Zarządu weszli:
prezes – Franciszek Tomczak
Naczelnik – Bolesław Andrzejewski
Skarbnik – Tadeusz Kowalski
Sekretarz – Błażej Czaplicki
Gospodarz – Zenon Łyskawa

 

W skład Komisji Rewizyjnej wybrano:
Przewodniczący – Antoni Małecki
członek komisji – Alojzy Matuszewski
członek komisji – Edward Ból

 

Kolejne lata działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie upływały statecznie. W okresie tym przyznawano pierwsze wyróżnienia, medale dla szczególnie zasłużonych działaczy jednostki. W czasie paru lat od powstania, członkowie naszej OSP brali udział w licznych uroczystościach oraz reprezentowali jednotę na zawodach sportowo-pożarniczych. Z roku na rok coraz bardziej uciążliwy i podlegający dyskusji temat podejmowany przez członków jednostki dotyczy braku remizy, w której mogli by spotkać się na zebrania czy wspólne dyskusje.

 

W 1978 roku po raz kolejny walne zebranie członków wybrało kolejny już Zarząd:
prezes – Edward Ból
Naczelni – Bolesław Andrzejewski
Skarbnik – Tadeusz Kowalski
Sekretarz – Błażej Czaplicki

 

w skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący – Bolesław Staszewski
członek komisji – Teofil Wrzesiński
członek komisji – Kazimierz Dopierała

 

W roku 1978 liczba członków jednostki wzrosła do 40 osób.

 

Roku 1984 okazuje się dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Piątkowie rokiem przełomowym. Wtedy to na posiedzeniu członków podjęło jak się dziś okazuje ważną decyzję o rozpoczęciu pracy przy budowie nowej remizy. Pomoc społeczną zadeklarowało 29 członków straży. Już rok później w 1985 wybrano Komitet Budowy w skład którego weszli:
Przewodniczący – Tadeusz Kowalski – mistrz murarski
z-ca przewodniczącego – Zenon Łyskawa
sekretarz – Błażej Czaplicki
skarbnik – Ireneusz Melewski oraz członkowie: Bolesław Andrzejewski, Franciszek Tomczak, Piotr Leszka, Edward Ból, Jan Melewski.

 

Do czasów obecnych jednostka rozrastała się, zdobywała nowy sprzęt i działała na ternie gminy. Przez szereg lat zmianie ulegała liczba członków. Jedni, młodzi, chętn, wstępowali w szeregi OSP, drudzy, starsi, umierali i rozstawali się z nami.

 

Na dzień 28 stycznia 2017 roku jednostka nasza liczy 61 członków, w tym 10 kobiet,  z czego:

- 49 to członkowie zwyczajni

- 7 to członkowie wspierający

- 5 to członowie honorowi.

 

 

 

Skład obecnego Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Białe Piątkowo

 

 • MARIUSZ KOWALSKI    prezes           605140590
 • MICHAŁ WOŹNIAK        wiceprezes    663944335
 • WIESŁAW WALCZAK     wiceprezes-naczelnik tel. 733473430
 • EUGENIUSZ SZRAMA    skarbnik        697857197
 • ANNA WOŹNIAK           sekretarz       697372677
 • RAFAŁ LALKA               członek          724516642

 

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej Białe Piątkowo

 • JANUSZ ŁYSKAWA        przewodniczący
 • MAREK ŁYSKAWA         sekretarz

 

Podczas walnego zebrania sprawozdawczego przeprowadzonego w dniu 4 lutego 2018 roku zebrani druhowie podjęli decyzję o odwołaniu obecnej Komisji Rewizyjnej i przeprowadzeniu wyborów do nowego składu Komisji. W wyniku głosowania nowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej Białe Piątkowo (od dnia 4 lutego 2018 roku)

 • ROBERT KUBIAK               przewodniczący
 • GRZEGORZ GŁUC              sekretarz
 • TOMASZ LESZKA               członek
 • ARKADIUSZ WALCZAK       członek

 

 

Najcześciej czytane na naszej stronie