OSP Białe Piątkowo Ochotnicza Straż Pożarna Białe Piątkowo

Zarząd OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Białe Piątkowo, kadencja 2014-2019

MARIUSZ KOWALSKI prezes tel. 605140590
MICHAŁ WOŹNIAK wiceprezes tel. 663944335

WIESŁAW WALCZAK wiceprezes-naczelnik tel. 733473430
EUGENIUSZ SZRAMA skarbnik tel. 697857197
ANNA WOŹNIAK sekretarz tel. 697372677
RAFAŁ LALKA członek tel. 724516642